POS CASH DRAWER ลิ้นชักเก็บเงิน

ออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อการงัดแงะ มีมาตรฐาน แข็งแรง

 

Cash Drawer 

MAKEN MK-410 / MK-420 / MK-442 Series

ลิ้นชักเก็บเงิน Cash Drawer  MAKEN MK-410 / MK-420 / MK-442 Series  ออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อการงัดแงะ สร้างจากโลหะที่ได้มาตรฐานแข็งแรงคงทนมีความน่าเชื่อถือสูง ผ่านการทดสอบความคงทนก่อนวางจำหน่ายขั้นต่ำหนึ่งล้านรอบ มาพร้อมกับช่องใส่เหรียญ 5 ช่อง เหรียญม้วนมีช่องให้เก็บไว้ใต้ถาด  การเชื่อมต่อพอร์ต USB หรืออินเตอร์เฟซแบบอนุกรม

ความแตกต่างเบื้องต้นระหว่าง MAKEN MK-410 / MK-420 / MK-442 Series  คือ ขนาดรายละเอียดดังนี้

MAKEN MK-410 ขนาด 410(W)x420(D)x100(H)mm

MAKEN MK-420 ขนาด 420(W)x440(D)x100(H)mm

MAKEN MK-442 ขนาด 442(W)x475(D)x100(H)mm

คุณสมบัติและรายละเอียด

บริการหลังการขาย:   การรับประกัน รับประกันสินค้า 1ปี

ลิ้นชักเก็บเงิน  

Cash Drawer MAKEN MK-460

ลิ้นชักเก็บเงิน  Cash Drawer MAKEN MK-460  ออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อการงัดแงะ สร้างจากโลหะที่ได้มาตรฐานแข็งแรงคงทนมีความน่าเชื่อถือสูง ผ่านการทดสอบความคงทนก่อนวางจำหน่ายขั้นต่ำหนึ่งล้านรอบ มาพร้อมกับช่องใส่เหรียญ 5 ช่อง เหรียญม้วนมีช่องให้เก็บไว้ใต้ถาด  การเชื่อมต่อพอร์ต USB หรืออินเตอร์เฟซแบบอนุกรม

คุณสมบัติและรายละเอียด

การรับประกัน:  รับประกันสินค้า 1ปี

ลิ้นชักเก็บเงิน

POSIFLEX CR3100

ลิ้นชักเก็บเงิน POSIFLEX CR3100 ออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อการงัดแงะ สร้างจากโลหะที่ได้มาตรฐานแข็งแรงคงทนเพื่อเพิ่มความปลอดภัย มีฝาครอบถาดด้านบนมีปุ่มกดล็อค 3 ตำแหน่งเปิด-ปิดด้วยระบบเซ็นเซอร์  การเชื่อมต่อเหมาะกับสายเคเบิ้ลสตาร์ Epson และ Axiohm

คุณสมบัติและรายละเอียด

คุณสมบัติพิเศษ :

  •  สไตล์ออกแบบร่วมสมัยสวยงาม
  •  นวัตกรรมการออกแบบ Screwless
  •  ออกแบบให้ทนทานกับการใช้งานหนักๆ เสริมเหล็กรอบข้าง
  •  แบริ่งขนาดใหญ่ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
  •   ลิ้นชักขนาดเล็กที่มีความน่าเชื่อถือสูงและความทนทาน (MTBF1 ล้านบาทเปิด / ปิด)
  •  ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลแม่นยำด้วยความอดทนเพื่อให้มั่นใจว่าแน่นวอกแวกฟรีการเคลื่อนไหวของลิ้นชัก
  •  สามตำแหน่งล็อคเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเงินสด
  •  เปิดลิ้นชักด้วยระบบเซ็นเซอร์
  •  เชื่อมต่อ interface RS232 เฉพาะ (CR3104 เท่านั้น)
  •  มีถาดพร้อมฝาปิดล็อค ช่อง Bill และช่องเหรียญ

บริการหลังการขายการรับประกัน รับประกันสินค้า 1ปี

ลิ้นชักเก็บเงิน

Cash Drawer  Posiflex CR-4000/4100

ลิ้นชักเก็บเงิน Cash Drawer  Posiflex CR-4000/4100 มีความกว้างลึกและยาวกว่ารุ่น Posiflex CR-3100 ออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อการงัดแงะ สร้างจากโลหะที่ได้มาตรฐานแข็งแรงคงทนมีความน่าเชื่อถือสูง ค่าความทนทาน(MTBF มากกว่า 1 ล้านเปิด / ปิด)  มาพร้อมกับช่องใส่เหรียญ 5 ช่อง เหรียญม้วนมีช่องให้เก็บไว้ใต้ถาด มีฝาครอบถาดด้านบนมีปุ่มกดล็อค 3 ตำแหน่งเปิด-ปิดด้วยระบบเซ็นเซอร์ การเชื่อมต่อเหมาะกับพอร์ต RS232 และแบบอนุกรม All-IN-One

คุณสมบัติและรายละเอียด

บริการหลังการขายการรับประกัน รับประกันสินค้า 1ปี